7. nov. 2011

Hjerte og krans arbeider

31.oktober, 3. og 4. november fikk vi oppgave å lage hjerter og kranser. Vi skulle lage kransene/hjertene av høy/halm med vikletråd og mose. Disse lagte vi med tanke på å bruke dem på gravsted eller høstdekor på trapp eller vegg. Vi fikk velge hvordan vi skulle dekorere dem, enten klassisk eller dekorativt. Med kongler, greiner og liknende.


her brukte jeg høy, og viklet mose rundt.
Dekor av lyng tvinnet sammen til en linje, som dekor sammen med hasselgreinen. Dette ble et klassisk uttrykk.
Fordi det er enkelt og rent. Og gjentar hjerteformen, det vil si jeg har en god form. Har volum, mellom lyngen og hassel.
Dette er en ferdiglaget halm sirkel under, men jeg har dekt den til med et slag av mose. Dekoren brukte jeg putemose(limt på) og liknende kongler. Har også en linje med hvit lyng, for å gjenta den rundeformen. Lyngen gir også en kontrast, fordi den er også en linje, unten ende. konglene, gir en annen effekt i motsettning til det røffe, som kan fort bli dekorativt. Dette er en klassisk stil. Fordi det er punktligt, og har geometriske former. Godt rytme, optisk balanse( for øyet)
Dette er en dekorativ krans, med samme måtte laget på. Bare dette er en annen stil. Her har jeg mye materialer,  som gjør mye av seg, det er fine grupperinger, som gjør det godt å se på. Balanse, den tipper ikke. Her er det også optisk balanse, godt å se på, har jevn rytme. Har også volum, ved å brygge meg oppover, over andre materialer. Jeg tok hjerte med for å få med et roligt punkt. En harmonisk helhet, Godt å se på. Form, farger og kontraster. Hjerte er litt spennig fordi det er en annen effekt.
Jeg valgt å laget et hjerte av ståltråd også, her brukte jeg lyng som er i seg selv en dekorativ blomst. Har også med kastanjer, det ligner på små blomster av kongler. Den gav en fargekontrast i motsetning til de rolig grønne fargene. Jeg tok også en gjentagelse og plasserte en kastanje på den andre siden av hjerte for å lage balanse, og det ble bedre å se på. Ble ikke tyngt(veltet). Jeg har også godt med volum i dette arbeidet. Hvor jeg bygger meg inn med lyngen videre ut i slutten på hjerte, det blir volum. Det samme med kastanjen på siden. er inni mellom ståltråden.
Ferdige resultatene til klassen.


Kompetansemål:
- eksperimentere med levende materialer og stiler, uttrykk, teknikker og redskaper.
- dokumentere eget arbeid, ved bruk av fagspråk.
Viktig å tenke på:
Du arbeider med den klassiske stilen

God form på arbeidene
Hvordan du bruker de ulike materialene
Helhet i arbeidene
Gode proporsjoner
Balanse
Volum
God teknikk          

1 kommentar: